Comunicat del Sindicat de Pares

Arran de l’enrenou ocasionat per la recent aparició dels “diaris de rumors” sorgits arran de l’aplicació de smartphone Gossip i les pàgines de Facebook “Informers”, des del Sindicat de Pares posem a disposició dels centres educatius un text que adverteix als administradors de la responsabilitat que estan asumint

Considerem que és el nostre deure posar-nos a disposició dels pares que considerin lesionats els drets dels seus fills per la publicació de comentaris en aquests Informers.

Bon dia, com a gestor dels comptes corporatives de Xarxes Socials de l’escola  XXXXXX  ens agradaria posar-nos en contacte amb vostès:

Des dels Serveis Jurídics del nostre centre hem observat que la pàgina que vostès gestionen vulnera greument els drets d’alguns dels membres de la nostra comunitat educativa: professors/es i alumnes /es, els quals són tots menors d’edat.  A més alguns continguts detectats podrien infringir els preceptes 12 bis i següents de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com incórrer en il•lícit penal per accions tipificades en els articles 173, 209, 211 i 212 del Codi Penal.

Per això, els emplacem a despublicar (eliminar) de forma immediata aquesta pàgina o, si no fer desaparèixer de la mateixa qualsevol menció o comentari lesiu als drets dels afectats.

En el cas de no retirar aquestes publicacions ens veurem en l’obligació d’efectuar la corresponent denúncia davant la Policia i la Fiscalia de Menors, per si aquests fets fosin  constitutius de delicte i altres infraccions dels drets de l’escola, dels seus professors i els seus alumnes, a més de les responsabilitats de caràcter civil en què també puguin incórrer. En aquest últim cas el centre actuarà amb especial diligència en la protecció dels interessos dels nostres alumnes menors d’edat per evitar que es produeixin situacions d’assetjament escolar.

Per a una major comprensió de l’abast de la seva responsabilitat, els transcric a continuació el contingut de les conductes antijurídiques que regula el Codi Penal, així com les penes associades a les mateixes:

Art 173.1: “El que infringís a altra persona un tracte degradant, menyscabant greument la seva integritat moral, serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos anys”.

Art 209: “Les injúries greus fetes amb publicitat es castiguen amb la pena de multa de 6 a 14 mesos i, en un altre gairebé, amb la de 3 a 7 mesos”

Art 211: “La calúmnia i la injúria es reputen fetes amb publicitat quan es propaguen per mitjà d’impremta, radiodifusió o qualsevol altre mitjà d’eficàcia semblant”

Art.212: “En els casos a què es refereix l’article anterior, serà responsable civil solidària la persona física o jurídica propietària del mitjà informatiu a través del qual s’hagi propagat la calúmnia o injúria”

Finalment, tinguin també present, que si això donés lloc, aquesta escola procedirà a incoar el corresponent expedient disciplinari contra els responsables de la pàgina, traslladant del mateix al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Atentament

XXXX

Serveis Jurídics

Escola XXXXXXXXXXX

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *


*