El nostre projecte

Donem a conèixer els nostres projectes als partits polítics, els experts i a les diferents administracions.

Informem

Informem mares i pares de les diferents accions polítiques, legislatives i socials relacionades amb els nostres drets mitjançant: blogs, web i rodes de premsa.

Suport

Volem estar presents allí on es decideixen o es programen polítiques socials o familiars que impliquen aquests drets.

Denunciem

Denunciem els abusos que en relació a aquests drets es duen a terme.

descarga