Política de protecció de dades personals:

*generosity-*thumb14820765Els usuaris queden informats que les dades personals que faciliten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer informatitzat, el propietari del qual i responsable és *AMPLE-*Agrupació de Mars i Paris *per la *llibertat d’*educació, que té per objecte poder donar resposta a les seves consultes, així com l’enviament de comunicacions relatives als serveis i activitats que s’ofereixen en aquest lloc web o a altres assumptes que poguessin ser de l’interès de dites usuàries. Tals comunicacions podran ser remeses igualment mitjançant correu electrònic a aquells usuaris que ens ho hagin facilitat, per a això aquests presten expressament el seu consentiment.

En qualsevol cas, els interessats podran exercitar el seu dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació de les seves dades, i si escau, el dret d’oposició, així com també sol·licitar la baixa del seu compte de correu electrònic del servei de comunicacions electròniques, mitjançant comunicació escrita dirigida al responsable del Fitxer, identificant-se degudament i indicant amb claredat l’objecte de la mateixa. Aquesta comunicació es remetrà a la següent adreça postal:

*AMPLE-*Agrupació de Mars i Paris *per la *llibertat d’*educació

Balmes 92 – 4º 1ªB

08008 Barcelona

o bé a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@sindicatdepares.com , des del compte de correu electrònic de l’usuari indicant la paraula ‘BAIXA’ en l’assumpte.