Vés al contingut

El decret d'Admissió d'Alumnes

El decret d'Admissió d'Alumnes

Família
Preinscripcions

Una vegada més el procés de preinscripció escolar es tanca amb fallades. Com es va posar de manifest en la jornada que vam organitzar en la Universitat Abat Oliva CEU, es prioritza la planificació administrativa sobre el dret d'elecció de les famílies.

S'envien nenes o nens d'escoles públiques a concertades o viceversa sense respectar el dret dels pares a escollir un projecte educatiu. Si cal solucionar problemes amb centres "amb mala fama" s'han d'arreglar, cal posar el focus en això, però sense espatllar els centres que funcionen i sense soscavar la pàtria potestat dels pares.

Tot el sistema és pervers, està pensat perquè l'administració exerceixi la seva potestat, però per sobre dels drets dels pares que queden indefensos sense possibilitat de recórrer, perquè s'assabenten tard i malament de totes les seves opcions.

El decret d'Admissió d'Alumnes vigent a Catalunya (2021), comporta una priorització dels objectius d'organització de l'Administració, sobre el dret de les famílies a triar el centre educatiu que trien per als seus fills i filles.

Es limita el dret fonamental d'elecció dels pares en nom de la capacitat administrativa de regular i planificar, escanyant els drets de pares i mares. La zonificació i la falta de consideració de la demanda social restringeixen la capacitat de les famílies per escollir escola. Un any més ens veiem desbordats i frustrats perquè no podem oferir solucions a les famílies.