Vés al contingut

Avís legal i condicions d'ús

Aquest avís legal (d'ara endavant, l'Avís) regula l'ús del portal web sindicatdepares.com (d'ara endavant, el Portal) que (d'ara endavant, Sindicat Pares) posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del Portal, incloent-hi el mer accés, concedeix la condició d'usuari (d'ara endavant, l'Usuari/s) i suposa l'acceptació plena i sense reserves de totes les estipulacions d'aquest Avís que es trobin en vigor al moment de laccés. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir l'Avís cada cop que utilitzi el Portal.

L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l'ús del Portal es realitza en tot cas sota la seva responsabilitat exclusiva.

1. Informació legal

El titular del Portal és AMPLE (Sindicat de Pares), societat inscrita al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entites Jurídiques núm. 29644 i amb C.I.F núm. G 63544019

Les nostres dades de contacte són les següents:

Tel. 618878300

Correu Electrònic: sindicatdepares@gmail.com

 

 

2. Condicions d'ús

2.1. Continguts

L'accés al Portal és de caràcter gratuït i l'Usuari s'obliga a fer-ne un ús adequat, d'acord amb les condicions d'aquest Avís, la normativa vigent que sigui aplicable, la moral i l'ordre públic.

Els continguts del Portal tenen un caràcter merament informatiu. La informació inclosa no constitueix en cap cas una font d'assessorament ni estableix una relació professional ni de cap altre tipus entre l'Usuari i l'AMPLE-Sindicat de Pares. La seva utilització és responsabilitat exclusiva de l'Usuari, per això es desaconsella la presa de decisions a partir de la informació facilitada sense comptar amb l'assessorament professional adequat.

AMPLE- Sindicat de Pares es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut del Portal, el seu Avís i política de privadesa o qualsevol altra condició o text que resulti d'aplicació

 

2.2. Enllaços

Aquells Usuaris que vulguin introduir enllaços des d'altres pàgines web cap al Portal han de sol·licitar autorització prèvia a AMPLE. En qualsevol cas, aquests enllaços s'autoritzaran sota les condicions següents:

  • Han de dirigir-se a la pàgina principal o home page del Portal sense reproduir-la de cap manera.

  • Es prohibeix la creació de marcs o frames de qualsevol tipus que permetin que el Portal sigui visualitzat a través d'adreces diferents o de manera que indueixi a error, confusió o engany als usuaris respecte de l'origen del contingut, impliqui una conducta deslleial, utilitzi o perjudiqui de qualsevol forma la reputació i la imatge del despatx i la seva marca o sigui contrari de qualsevol forma a la normativa vigent, la moral o l'ordre públic

  •  

    Es prohibeix la utilització de qualsevol marca o signe distintiu d'AMPLE-Sindicat de Pares que no compti amb autorització expressa del titular.

L'existència d'aquest tipus d'enllaços no implica de cap manera l'existència de relacions entre AMPLE-Sindicat de Pares, el propietari del lloc o de la pàgina web on s'estableixi l'enllaç cap al Portal, ni l'acceptació o aprovació dels seus enllaços continguts o serveis.

Alhora, AMPLE pot introduir al Portal enllaços que permeten als Usuaris accedir a pàgines web de tercers per facilitar la navegació i experiència. En aquests casos, AMPLE-Sindicat de Pares no es responsabilitza del contingut o serveis oferts per aquests ni dels danys que puguin originar-se amb motiu de la seva consulta o utilització.

En tot cas, AMPLE- Sindicat de Pares es reserva el dret de prohibir en qualsevol moment l'ús dels enllaços prèviament autoritzats, entre d'altres, en els supòsits d'activitat o continguts il·lícits de la pàgina web on s'inclou l'enllaç.

 

3. Propietat intel·lectual

Tots els continguts del Portal són propietat intel·lectual/industrial d'AMPLE-Sindicat de Pares o de tercers que han proporcionat les autoritzacions o llicències necessàries per utilitzar-los. Entre altres, el nom del domini, les marques, el Portal, el codi font, i la tecnologia associada a aquest, els continguts publicats, incloent-hi els dissenys, textos i imatges.

L'Usuari no podrà realitzar una reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o ús, per qualsevol mitjà o procediment, dels esmentats elements, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa per AMPLE- Sindicat de Pares.

 

4. Responsabilitat

4.1. Continguts

AMPLE- Sindicat de Pares i el seu equip aplicaran els mitjans i esforços raonables a facilitar a través del Portal informació actualitzada i fefaent. Això no obstant, no es fan responsables dels errors o omissions de la informació o continguts facilitats a través del Portal ni de l'aplicació o ús concret que se'n pogués fer.

L'accés al Portal no implica l'obligació d'AMPLE-Sindicat de Pares ni del seu equip de comprovar la veracitat, exactitud, idoneïtat, adequació, exhaustivitat i actualitat de la informació i els continguts. Els continguts del Portal no suposen de cap manera la prestació de cap servei professional.

L'Usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per tercers contra que tingui l'origen en la utilització del Portal per l'Usuari. Si escau, l'Usuari assumirà les despeses, els costos i les indemnitzacions originades a AMPLE-Sindicat de Pares amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

 

4.2. Funcionament

AMPLE-Sindicat de Pares no es fa responsable de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes de l'Usuari o als seus documents o fitxers motivats per causes alienes a AMPLE-Sindicat de Pares o en cas d'haver adoptat mesures de seguretat raonablement adequades.

De la mateixa manera, AMPLE-Sindicat de Pares no assumeix la responsabilitat derivada de retards o bloquejos en el funcionament operatiu del Portal causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legitimes.

AMPLE-Sindicat de Pares es reserva el dret de suspendre l'accés al Portal amb motiu d'operacions de manteniment, reparació i/o millora.

 

4.3. Enllaços

AMPLE-Sindicat de Pares no es fa responsable dels continguts i serveis d'aquelles pàgines web que puguin estar enllaçades al Portal més enllà de la responsabilitat assignada per la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la mesura que pogués tenir coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis subministrats al portal web enllaçat i no desactiveu l'enllaç amb la diligència deguda.

Si voleu posar en el nostre coneixement l'existència d'un enllaç cap a un lloc web amb continguts que considereu inadequats o il·lícits podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a email sindicatdepares@gmail.com.

 

5. Protecció de dades

Podeu accedir a la informació detallada respecte del tractament de les dades personals que AMPLE-Sindicat de Pares porta a terme dels Usuaris visitant la nostra Política de privadesa.

 

6. Legislació

Aquest Avís Legal es regeix i interpreta, en cas que sigui necessari, per la legislació comuna espanyola i, llevat que s'estableixi el contrari a la normativa aplicable, qualsevol conflicte se sotmet per les parts als jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona.