Pasar al contenido principal

Debat educatiu: Jornada partida o jornada contínua

bloques
Educació
Família

Fa anys que es parla de la jornada partida o contínua en els col·legis. Ara un estudi d'EsadeEcPol encén el debat, ja que defensa que la jornada contínua té un impacte negatiu en els escolars.

L'estudi es titula: 'Jornada escolar contínua: Com la pandèmia està accelerant un model social i educatiu regressiu'. Ha estat elaborat per experts del centre de Polítiques Econòmiques d'Esade a partir de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'INE i d'una consulta a més de 2.100 docents de tot el país.


Existeixen altres estudis que reafirmen la idea que la jornada contínua no és la millor per als escolars, com ara estudis de la UNED defensat per Francisco Morales Yago o de la Universitat de València, signats per Sandra Obiol.

L'important en aquest debat hauria de ser la qualitat educativa dels alumnes, però sembla que es barregen interessos de diferents tipus entre els quals no és aquest, la qualitat, el que més interessa. Els horaris dels professors i a vegades d'algunes famílies estan interferint en la discussió.


La jornada partida sol ser en dos trams que van de 9 a 13h i de 15 a 16.30h més o menys i la jornada contínua sol ser de 9 a 14h. Són els consells escolars dels centres el que decideixen el canvi d'horaris amb la votació de les famílies.

Els investigadors defensen que no existeixen dades que puguin predir si aquest canvi és bo i el que s'està generant és molta confusió. No existeixen estadístiques ni tan sols en l'àmbit estatal i amb la pandèmia, molts centres escolars van canviar els horaris a jornada contínua perquè d'aquesta manera gestionaven millor les entrades i sortides dels centres educatius.

L'estudi d'Esade destaca que la jornada contínua està més present en els centres públics i té un pes important en les famílies de rendes baixes, mentre que la jornada partida sol estar més present a les escoles concertades.

Les conseqüències de la implantació de la jornada contínua són que té un efecte negatiu en i significatiu en els ingressos i en l'ús de les famílies, engrandeix la bretxa de gènere i és menys beneficiosa per a l'alumnat.
Els estudis no expliquen quin és el millor horari, però sol·liciten cautela a l'hora de canviar d'horari.

Els que si s'han pronunciat clarament, són els pediatres, que consideren que la jornada partida s'adequa millor als ritmes biològics dels menors perquè, els "moments de major atenció es produeixen a mitjan matí i durant l'horari de tarda" (Societat Valenciana de Pediatria).

Per contra, els docents defensen la jornada contínua perquè entenen que l'atenció majoritària es produeix al matí i a més en acabar abans els alumnes poden dur a terme activitats extraescolars i no acabar tard.

Les famílies opinen de manera diferent. Hi ha pares que veuen complicat anar a buscar-los i portar-los quatre vegades, si no es queden a dinar i hi ha altres famílies ,que veuen molt difícil organitzar-se per a poder conciliar si els nens no acaben a les 16.30 i creuen que és millor que parin a migdia. Encara que hi ha centres educatius amb jornada contínua en la qual els alumnes surten de  igual manera a les 16.30.

 

Foto de Markus Spiske en Unsplash