Vés al contingut

Política de privadesa

Qui és el responsable de les dades?

 • Identitat: AMPLE-Sindicat de Pares (en adelante, “AMPLE”)
 • CIF: G 63544019
 • Correu electrònic: sindicatdepares@gmail.com
 • Tel. 618878300

 

Quines categories de dades es tracten?

 • Nom

 • Adreça de correu electrònic, personal i/o professional

 • Qualsevol altra informació que faciliti a través dels camps de text lliure inclosos als formularis habilitats

 

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Les dades personals dels nostres usuaris seran tractades per al desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats, la qual cosa inclou:

 • Mantenir el contacte per demanar informació o proporcionar informació sobre la pàgina web i/o els seus continguts.

 • Enviar comunicacions electròniques en relació amb activitats, novetats, esdeveniments i notícies del despatx que puguin ser del vostre interès d'acord amb la naturalesa del servei contractat i sempre que no manifesti el vostre desig de no rebre-les a l'empara del que permet la Llei 34/2002. , de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En relació amb les sol·licituds de contacte, les dades seran objecte de tractament amb la finalitat de proporcionar una gestió i atenció adequada de la sol·licitud d'acord amb la seva naturalesa.

Quan s'accedeix al portal web, es duu a terme un tractament de dades de l'usuari amb la finalitat d'elaborar informes estadístics i perfils anònims respecte als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris durant la navegació.

Llevat que s'indiqui el contrari, les dades sol·licitades són necessàries pel que la seva no-aportació impedirà la presentació de la sol·licitud en qüestió.

 

Quant de temps guarda AMPLE les dades?

Les dades personal objecte de tractament per AMPLE seran tractades mentre sigui necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollides o continuï vigent la relació entre les parts i sempre que el titular d'aquells no manifesti la seva oposició o revoqui el consentiment prestat. Un cop finalitzat aquest termini, i només en cas que sigui necessari d'acord amb la normativa vigent, es conservaran les dades degudament bloquejades durant els terminis legalment establerts.

Si voleu obtenir més informació sobre això podeu sol·licitar-la a email sindicatdepares@gmail.com.

 

A quins destinataris es comuniquen les dades?

Es comunicaran dades personals en els casos requerits per la normativa vigent.

 

Quins són els vostres drets quan facilita les vostres dades personals?

 

Els Usuaris poden exercir els drets:

 • D'accés a les dades personals que siguin objecte de tractament i als detalls d'aquestes operacions de tractament.

 • De rectificació de les dades que siguin inexactes

 • De supressió, en els casos previstos per la normativa

 • A la limitació de les vostres dades en els supòsits que determina la llei

 • D'oposició al tractament en els supòsits permesos per la llei

 • De revocació, en qualsevol moment, del consentiment prestat

 • Podran exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos a la legislació vigent enviant un correu electrònic a email sindicatdepares@gmail.com

   

En cas que no obtenir una resposta satisfactòria i voler formular una reclamació o obtenir més informació sobre qualsevol d'aquests drets, pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades situada al c/ Jorge Juan, 6 de Madrid. Més informació a www.aepd.es.